Naar begin

Gedragsregels

Binnen Hyun Moo hebben wij een aantal gedragsregels, die actief toegepast worden.

Etiquette

 • Aan het begin en einde van de training groeten we gezamelijk naar de leraar
 • Vraag toestemming aan de leraar om de zaal te verlaten, en bij het betreden en verlaten van de zaal buig je richting de leraar.
 • Als je zit doe je dit in de kleermakerszit of op de knieën, en zorg je dat je niet in de weg zit voor anderen.

Respect

 • Iedereen dient tijdig aanwezig te zijn
 • Zorg dat je dobok, handen, voeten en nagels schoon zijn. Korte nagels zijn een must.
 • Als de leraar iets uitlegd, luister je goed en ben je stil.
 • Je behandeld iedereen met respect, grof taalgebruik, pesten en ander respectloos gedrag wordt niet getolereerd.

Veiligheid

 • Tijdens de training waak je over de veiligheid van elkaar.
 • Er mogen geen sieraden, armbandjes, etc edragen worden tijdens de les.

Huisregels

Binnen Hyun Moo hebben wij verder nog een aantal huisregels.

Binnen of buiten de dojang

 • Als je niet deelneemt aan de les, zit je rustig aan de kant.
 • Met uitzondering van water mogen er geen etens-/drinkwaren genuttigd worden in de zaal.
 • Er wordt verwacht dat correct gedrag wordt vertoond in het gedrag, en dus afblijft van hetgeen wat niet van Hyun Moo is.
 • Er wordt verwacht dat elk lid sportief gedrag vertoondm
 • Het lidmaatschap van onze vereniging kan uitsluitend op schriftelijke wijze beëndigd te worden (bijv. via e-mail)
 • Ieder lid dient zichzelf te verplichten deze gedragsregels te aanvaarden en na te leven.